Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://eliteinvest.pl.

Administratorem jest: Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635.

Serwis internetowy eliteinvest.pl gromadzi dane osobowe dla celów przetwarzania i wykorzystania jedynie wówczas, gdy użytkownik dobrowolnie zadecyduje o wprowadzeniu takich danych lub w wyraźny sposób udzieli odpowiedniej zgody.

 

Formularze kontaktowe

Uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy lub zamawiając newsletter użytkownik udostępnia operatorowi swoje dane osobowe – imię oraz adres e-mail. Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635 w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się użytkownik.

Skorzystanie z formularza lub zamówienie newsletter’a, bądź z innego sposobu przekazania danych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) przez Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635 w celu przedstawienia informacji związanych z pytaniem zadanym w formularzu oraz w celach marketingowych lub w celu obsługi zamówienia bądź innych form obsługi klienta.

 

Ciasteczka

Witryna www.eliteinvest.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jakie masz prawa do swoich danych

Administratorem danych osobowych jest Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych.

Przekazane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz według warunków udzielonych przez zgodę użytkownika, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania tych danych organom władzy państwowej lub sądowej. Przekazane dane osobowe będą przetrzymywane przez Administratora przez okres dwóch lat.

Udostępniając swoje dane osobowe w sposób opisany powyżej użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych od Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635 rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na udostępniony w formularzu adres e-mail. Wszelkie zmiany powyższej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych będą opublikowane na niniejszej stronie. Elite Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Osiedle Wygoda 5A, 65-323 Zielona Góra, NIP: 9291975980, REGON: 381941635 nie zamierza zbierać danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli wbrew tym intencjom osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane

Elite Invest Sp. z o.o. podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Elite Invest Sp. z o.o. zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@eliteinvest.pl